Статистика

Рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар сони 14758
Топширилган анкеталар сони 8559
Қабул қилинган Рад этилган
4064 4495

Топширилган анкеталар бўйича маълумот (ҳудудлар кесимида)

Ҳудуд Қабул қилинган Рад этилган Жами
1 Тошкент шаҳри 783 562 1345
2 Андижон вилояти 307 538 845
3 Қорақалпоғистон Республикаси 485 315 800
4 Сурхондарё вилояти 313 344 657
5 Бухоро вилояти 296 312 608
6 Тошкент вилояти 275 314 589
7 Қашқадарё вилояти 244 342 586
8 Наманган вилояти 227 339 566
9 Хоразм вилояти 240 230 470
10 Навоий вилояти 212 230 442
11 Сирдарё вилояти 175 251 426
12 Самарқанд вилояти 165 256 421
13 Жиззах вилояти 165 238 403
14 Фарғона вилояти 177 224 401
Жами 4064 4495 8559

Топширилган анкеталар бўйича маълумот (номинациялар кесимида)

Номинация Қабул қилинган Рад этилган Жами
1 Давлат ва жамият бошқаруви 880 869 1749
2 Таълим, фан ва инновациялар 802 739 1541
3 Қишлоқ ва сув ҳўжалиги 202 667 869
4 Солиқ ва божхона 272 319 591
5 Кредит-молия 383 177 560
6 Маданият, санъат ва спорт 173 368 541
7 Саноат 218 236 454
8 Соғлиқни сақлаш 153 224 377
9 Ахборот технологиялари ва коммуникациялари 152 193 345
10 Тест 246 0 246
11 Архитектура ва қурилиш 126 113 239
12 Суд-ҳуқуқ 105 116 221
13 Макроиқтисодиёт ва ҳудудий ривожланиш 127 85 212
14 Транспорт ва логистика 102 82 184
15 Ташқи сиёсат, ташқи иқтисодий фаолият ва туризм 64 107 171
16 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси 40 109 149
17 Коммунал хўжалик 19 91 110
Жами 4064 4495 8559