Статистика

Рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар сони 14545
Топширилган анкеталар сони 8335
Қабул қилинган Рад этилган
3823 4512

Топширилган анкеталар бўйича маълумот (ҳудудлар кесимида)

Ҳудуд Қабул қилинган Рад этилган Жами
1 Тошкент шаҳри 764 562 1326
2 Андижон вилояти 298 538 836
3 Сурхондарё вилояти 311 344 655
4 Қорақалпоғистон Республикаси 276 332 608
5 Бухоро вилояти 295 312 607
6 Тошкент вилояти 275 314 589
7 Қашқадарё вилояти 244 342 586
8 Наманган вилояти 227 339 566
9 Хоразм вилояти 240 230 470
10 Навоий вилояти 212 230 442
11 Сирдарё вилояти 175 251 426
12 Самарқанд вилояти 165 256 421
13 Жиззах вилояти 165 238 403
14 Фарғона вилояти 176 224 400
Жами 3823 4512 8335

Топширилган анкеталар бўйича маълумот (номинациялар кесимида)

Номинация Қабул қилинган Рад этилган Жами
1 Давлат ва жамият бошқаруви 881 871 1752
2 Таълим, фан ва инновациялар 803 741 1544
3 Қишлоқ ва сув ҳўжалиги 202 674 876
4 Солиқ ва божхона 275 322 597
5 Кредит-молия 383 178 561
6 Маданият, санъат ва спорт 173 368 541
7 Саноат 218 236 454
8 Соғлиқни сақлаш 153 224 377
9 Ахборот технологиялари ва коммуникациялари 152 193 345
10 Архитектура ва қурилиш 127 113 240
11 Суд-ҳуқуқ 105 116 221
12 Макроиқтисодиёт ва ҳудудий ривожланиш 126 86 212
13 Транспорт ва логистика 102 82 184
14 Ташқи сиёсат, ташқи иқтисодий фаолият ва туризм 64 107 171
15 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси 40 109 149
16 Коммунал хўжалик 19 92 111
Жами 3823 4512 8335